logotipus

Col·laboradors

Normes del joc

NORMA SAGRADA
Mentre s'està jugant un joc cap jugador no declararà al company les seves cartes, ni parlant ni gesticulant ni de qualsevol altra manera que pugui donar a entendre les cartes que té a la mà. L'incompliment d'aquesta norma no està penalitzat però anul·la tot l'atractiu del joc. Una vegada acabat el joc es podrà comentar l'encert o el desencert de determinada jugada.
Jugar net
Carta a terra no mou guerra.
Consultar
Els jugadors podran consultar les quatre cartes de l'última jugada guanyada per cada parella. Per tant, és important que cada parella arreplegui bé.
Quan cantar
El jugador que tengui politanes, tercets o quartets les podrà cantar just després d'acabar la primera jugada i abans d'iniciar la segona.
Demanar
El jugador que canta un o més tercets pot ser interrogat sobre la carta que li manca per arribar al quartet per un únic jugador. El que la té no pot demanar . És comú dir: Quina et manca?
Respectar el valor de les cartes
La carta de més valor de la jugada és la que la guanya i es diu que mata les altres. Cartes de diferents colls no es maten entre elles.
Per evitar problemes
Abans d'iniciar una partida de terceti, els jugadors hauran d'acordar l'ordre en què comptaran els punts, això és, si a la suma dels terços de les cartes amb puntuació hi afegeixen els punts provinents del cant, o bé, si a la suma dels punts provinents del cant hi afegeixen la suma dels terços de les cartes amb puntuació. Si els jugadors opten per aquesta segona possibilitat podran cantar just després d'haver-se repatit les cartes únicament en el cas que els punts de cant els permetin acabar el cantó. I en el cas que les dues parelles arribin als trenta punts guanya la del jugador que és mà.