logotipus

Col·laboradors

Termes més usuals del joc

CANTÓ
És el número de jocs necessaris per aconseguir trenta punts.
JOC
Cada deu jugades. Pot valer entre un mímim d'onze punts i un màxim de trenta.
JUGADA
Ronda de quatre cartes provinents dels descarts que fa cada un dels jugadors.
CAPOT
El que fa la parella guanyadora d'un joc quan la perdedora no aconsegueix fer cap punt.
A CERCAR-LES
Declaració que pot fer el jugador que inicia la primera jugada de cada joc, quan no té ni l'as, ni el dos, ni el tres del coll de la carta de sortida.
COLLADA
Més de tres cartes del mateix coll, sense ser politana.
CARTA FORTA
Carta que no pot ser matada per cap de les altres que queden per jugar.
SULL, SULLA
Una única carta d'un coll.
VINT-I-CINC
Dos i tres del mateix coll.
POLITANA
As, dos i tres del mateix coll.
TERCET
Tres asos, tres dosos o tres tresos.
QUARTET
Quatre asos, quatre dosos o quatre tresos.
CANTAR
Declaració que pot fer el jugador de les napolitanes, tercets o quartets que té.
SORTIR
Jugar la primera carta de la jugada que enceta el joc.
SERVIR
Jugar una carta del coll que inicia la jugada.
PEGAR
Jugar la carta que enceta la jugada.
BUIDAR
No poder servir del coll que inicia la jugada.
SER MÀ
El primer jugador que rep la primera carta és mà.