logotipus

Col·laboradors

xlet

Un xlet, també conegut com una aplicació MHP, és un programa escrit en llenguatge java que serà interpretat per una màquina virtual java implementada en el televisor digital.

Els xlets comparteixen la superfície de la pantalla amb el contingut audiovisual, amb el qual s'han d'entremesclar i ensolapar. Un xlet fa possible visualitzar petits textos o imatges sobre una part de la pantalla de TV sobreposant-se al contingut multimèdia.

un xlet del terceti

A més, els xlets poden sincronitzar-se amb els continguts audiovisuals tradicionals i fer-ne factible llur interacció amb l'espectador. Fins i tot, els xlets fan possible que el receptor es comuniqui amb l'emissor o proveïdor de continguts, però aquesta interacció exigeix disposar d'un canal de retorn com pugui ser la línia telefònica ordinària.

Aprofitant programari lliure s'han generats els xlets del terceti, els quals contenen la normativa del joc. Per aquesta tasca s'ha fet ús de MHPGen, un programa que serveix per crear xlets i de XLETView, un emulador de la Televisió Digital útil per provar els xlets sense haver de disposar d'un equipament costós.

Amb l'ajuda de ReloadEditor s'han indexat els xlets en format SCORM per tal de ser reutilitzats en altres entorns tecnològics. Així s'ha classificat els xlets del terceti com un joc de naips tradicional.