logotipus

Col·laboradors

Educació

La societat del coneixement exigeix la formació continua de les persones, ja que els coneixements apresos deixen de ser útils abans de l'acabament de la vida laboral. Simultàniament les noves tecnologies tenen una incidència directa en els processos educatius. Per una part els recursos multimèdia, plens de colors, van substituint al guix i la pissarra i per l'altra han revolucionat l'ensenyament a distància fent possible un aprenentatge virtual on-line.

El t-learning és un tipus d'ensenyament electrònic basat en la televisió digital. Aquesta pot estar situada tan a les aules com al saló de casa. Així la IDTV es converteix en un nou recurs pedagògic. Però en cada situació la interacció es fa mitjançant el comandament a distància. I aquest el sap manejar tothom.

Aquesta facilitat per manejar la informació facilita un aprenentatge lúdic, basat en la diversió i l'entreteniment, concepte batiat amb el nom de edutainment (education + entertaiment). I el terceti és un joc.

El caràcter lúdic del terceti permet extreure tot el potencial educatiu de la televisió digital interactiva; per un apart el joc és entreteniment però per l'altra exigeix concentració i càlcul mental.

La unitat didàctica dissenyada ha de facilitar que l'aprenentatge de les regles i normes del terceti sigui quelcom divertit, sense exigir altes quotes de concentració. És més, s'ha de poder realitzar tan a les aules com al saló de casa, en un entorn familiar.