logotipus

Col·laboradors

Puntuació i valor de les cartes

La PUNTUACIÓ de les cartes és la següent:

Punts
Tercet 3
Politana 3
Quartet 4
L'últim 1
As 1
Dos, tres, rei, cavall i sota 1/3
Quatre, cinc, sis i set 0
L'as val un punt.

El dos, el tres; el rei, el cavall i la sota valen un terç de punt cadascuna.

El quatre, el cinc, el sis i el set no valen res.

Un punt per a la parella que guanya l'última jugada del joc.

En total sumen onze punts, als quals s'hi ha de sumar els de cant:

Tres punts per politana cantada.

Tres punts per cada tercet.

Quatre per cada quartet cantat.

El VALOR de les cartes dins cada coll és el següent:
El tres, el dos, l'as, el rei, el cavall, la sota, el set, el sis, el cinc i el quatre.

Es diu que el tres mata al dos, aquest a l'as i així succesivament.